Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Spotkanie robocze
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Spotkania i szkolenia ›› Spotkanie robocze 
Spotkaniem roboczym zespołu eksperckiego zainaugurowany został projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego". 

Będzie on realizowany przez najbliższe dwa lata przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i jego partnerów.
Jak informował wicemarszałek Antoni Konopka zapadła już decyzja o dofinansowaniu projektu. Całkowita jego wartość wyniesie 3.933 tysiące złotych, natomiast dofinansowanie 3.343 tysiące złotych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie „Bioróżnorodność" realizował wspólnie z dwoma partnerami. Są to gmina Prószków, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz jednym współrealizatorem: Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Niezależnie od nich dopraszani zostaną partnerzy, którzy pomogą w realizacji części edukacyjnej projektu - Uniwersytet Opolski, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i inni. 

Zadaniem projektu jest podniesienie świadomości przyrodniczej mieszkańców, dbałość o otoczenie, wyselekcjonowanie ciekawych przyrodniczo miejsc. - Aby to osiągnąć trzeba najpierw wiedzieć, czym dysponujemy - mówił prof. Krzysztof Zatwarnicki z Uniwersytetu Opolskiego. Stąd potrzeba inwentaryzacji opolskich zasobów przyrodniczych. Dr Krzysztof Badora z Uniwersytetu Opolskiego przypomniał, że spośród 71 opolskich gmin zaledwie 25 ma przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą, na dodatek często nieaktualną. 

„Bioróżnorodność" realizowana więc będzie głównie na terenie gmin wiejskich. Wezmą w niej udział liderzy odnowy wsi, bo są gwarancją, że to czego nauczą się na szkoleniach, warsztatach i w czasie wyjazdów studyjnych będą wdrażać w swoim otoczeniu. 
Projekt dedykowany jest też młodzieży, dla której przygotowane zostaną ciekawe zajęcia, konkursy, warsztaty tematyczne. Na przykład na zajęciach z fotografii będzie można dowiedzieć się, jak oddać walory przyrody, fotografować zwierzęta. Szkoły też wystartują w konkursie na najpiękniejszy ogródek. 
Jak informowała Mariola Szachowicz składać się on będzie z części edukacyjnej oraz inwestycyjnej. W tej drugiej zaplanowane są remont ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Nowej Kuźni w gminie Prószków, a także budowa wokół stawu w tej miejscowości rowu odwadniającego. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje urządzenie modelowego sadu składającego się z rodzimych gatunków drzew owocowych. Zagospodarowany także zostanie teren wokół budynków przy ulic Hallera 9 w Opolu, gdzie mieści się siedziba kilku departamentów Urzędu. 
Z funduszy projektu sfinansowane zostaną konkursy na najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych oraz na najciekawszą przestrzeń publiczną z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin.

MS
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Głubczyce Sady
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Anyżki
Liczba odwiedzin: 9855061
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO