Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Szkolenie dla nauczycieli z opolskich szkół
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Spotkania i szkolenia ›› Szkolenie dla nauczycieli z opolskich szkół 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zorganizował szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, które odbyło się w dniu 30 maja 2016r. w sali szkoleniowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9. 

Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z tematami dotyczącymi cennych zasobów bioróżnorodności oraz bardzo ciekawymi i przydatnymi nie tylko w życiu codziennym technikami fotografowania przyrody. Zaproszeni na spotkanie prelegenci tj. przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego, zaznajomili uczestników spotkania z taki zagadnieniami jak „Przyroda terenów wiejskich w aspekcie poznawczym - problemy inwentaryzacji, waloryzacji, ochrony i zagospodarowania", „Poznaj świat zwierząt Opolszczyzny przez obiektyw aparatu - wskazówki teoretyczne i praktyczne " oraz „Dokumentowanie obiektów botanicznych za pomocą fotografii".

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego". Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
Migawki z Opolszczyzny
Gmina Wołczyn
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Szynka pieczona w cieście ze Strzelnik
Liczba odwiedzin: 9876051
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO