Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Zagraniczne warsztaty edukacyjne - Burgudnia Franche Comte 2016
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Warsztaty ›› Zagraniczne warsztaty edukacyjne ›› Zagraniczne warsztaty edukacyjne - Burgudnia Franche Comte 2016 
ZAGRANICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE W REGIONIE BURGUNDIA- FRANCHE COMTE 
Bioróżnorodność - wyzwania dla ochrony, strategie lokalne, wersje terytorialne - 27-30 czerwca 2016 roku 

Wizyta rozpoczęła się kilkugodzinnym spotkaniem w sali plenarnej Rady Regionalnej w Dijon, podczas którego przedstawiciele administracji regionalnej i rządowej prezentowali informacje z zakresu instrumentów regulujących działalność człowieka mających na celu ograniczenia degradacji kapitału przyrodniczego oraz z zakresu regionalnej polityki na rzecz bioróżnorodności i regionalnego schematu spójności ekologicznej. 
Przedstawiona wiedza z zakresu zarządzania i pozyskiwania środków finansowych z budżetu krajowego i unijnego (FEDER) pozwoliła w pełni zapoznać się z rolą władz regionalnych Burgundii-Franche Comte w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz w obszarze strategicznego planowania i spójność polityk sektorowych. Prelegenci podkreślali znaczenie władz regionalnych w zapewnianiu kongruencji pomiędzy założeniami polityk UE, strategiami krajowymi i projektami wdrażanymi na szczeblach niższego rzędu. 
W tym dniu delegaci mieli również możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Rezerwatów Przyrody Francji oraz zwiedzić eko- przyjazny budynek, w tym hotel dla owadów w Dijon. Drugi dzień poświęcony był spotkaniom w gminach regionu Bourgogne- Franche Comte i zwiedzaniu części obszaru regionalnego parku naturalnego. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z celami i wdrażaniem projektów dotyczących ochrony przyrody w dolinie Reculée de Planches w okolicach miejscowości Arbois oraz z założeniami projektu SILENE (projekt dotyczący lokalnej zintegrowanej strategii dotyczącej bioróżnorodności), prowadzonego przez Związek Gmin Gevrey-Chambertin. 
W ostatnim dniu uczestnicy odwiedzili gminę Brétigny-les-Norges, gdzie zastępca burmistrza wraz z pracownikami zaprezentowali historię i działania gminy w zakresie bioróżnorodności. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić sad szklarniowy oraz poznać działania edukacyjne i informacyjne mające na celu zwiększanie świadomości mieszkańców na temat potrzeby ochrony środowiska i utrzymywania cennych przyrodniczo bioróżnorodnych obszarów. 
Spotkania podczas wizyty stworzyły możliwość nie tylko dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie polityk i praktyk dotyczących wspierania bioróżnorodności, ale również przyczyniły się do nawiązania cennych kontaków i możliwości współpracy na przyszłość. 

Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Niesiebędowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Gulasz Sobieski
Liczba odwiedzin: 9876039
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO