Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Zagraniczne warsztaty edukacyjne - Nadrenia-Palatynat 2015
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Warsztaty ›› Zagraniczne warsztaty edukacyjne ›› Zagraniczne warsztaty edukacyjne - Nadrenia-Palatynat 2015 
W dniach 24-27 listopada 2015 roku w ramach realizowanego przez Województwo Opolskie projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" odbyły się w Landzie Nadrenia - Palatynat zagraniczne warsztaty edukacyjne pn. „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat - warsztaty edukacyjne"

W warsztatach wzięło udział 28 osób, uczestnikami warsztatów byli: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego, przedstawiciele społeczności lokalnej (liderzy odnowy wsi) oraz eksperci z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i bioróżnorodności. Głównymi tematami warsztatów były: bioróżnorodność (strategie ochrony bioróżnorodności), ochrona środowiska i długodystansowe działania w celu ochrony przyrody, ochrona obszarów i siedlisk w ramach sieci Natura 2000, polityka środowiskowa i realizowane dobre przykłady projektów ochrony środowiska i ochrony przyrody na terenie Landu Nadrenia-Palatynat.

W dniu 25 listopada warsztaty rozpoczęły się od prezentacji dobrych praktyk w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej zmierzającej do wzmocnienia świadomości w zakresie konieczności ochrony przyrody, w tym ochrony bioróżnorodności wśród uczniów każdego poziomu szkół oraz studentów. Uczestnicy warsztatów mieli okazję porozmawiać z Panią Dr. Gudrun A. Hollstein, dyrektorem akademickim, kierownikem Jednostki Pracy i Badań Naukowych ds. ZOO oraz Pedagogiki Środowiska Naturalnego na Uniwersytecie Koblenz-Landau oraz kierownikiem Szkoły Ogrodu Zoologicznego w Landau (jednostka kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju). Zooschule Landau in der Pfalz - Szkoła Ogrodu Zoologicznego w Landau w Palatynacie jako jednostka kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju jest miejscem prowadzenia działań na rzecz edukacji ekologicznej oraz miejscem prowadzenia działań badawczych i praktycznych. Współpracuje z kadrą i studentami Uniwersytetu Koblenz-Landau w zakresie praktycznej edukacji studentów (głównie z kierunków pedagogicznych) oraz dzieci i młodzieży szkolnej z południowo-zachodniej części Niemiec. Wśród prowadzonej działalności na rzecz edukacji ekologicznej prowadzona jest edukacja studentów kierunków pedagogicznych, którzy w praktyce poznają metody i możliwości nauczania przedmiotów z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się także z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Landau. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących podejmowane przez ZOO zaprezentował Pan Dr. Jens-Ove Heckel - Dyrektor ZOO w Landau. Ogród zoologiczny w Landau jest współczesnym ogrodem zoologicznym, który podejmuje rzeczywiste działania na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, propaguje ideę ochrony przyrody i jest miejscem prowadzenia badań naukowych i szerokiej edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dzikich gatunków i ich roli w ekosystemach. Ważnym elementem działań ogrodu zoologicznego jest we współpracy ze szkołą działającą przy ZOO prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania ZOO skierowane są do wszystkich osób odwiedzających zarówno dzieci jak i osób dorosłych.

Następnym etapem warsztatów była wizyta w Domu Biosfery - (Biosphärenhaus Pfälzerwald / Nordvogesen) gdzie Pan Ulrich Diehl, Geschäftsführer Biosphärenhaus omówił gatunki flory i fauny znajdujące się w tym regionie oraz wskazał zagrożenia antropogeniczne skutkujące koniecznością podjęcia działań ochronnych. Wizyta w Domu Biosfery znajdującym się w miejscowości Fischbach bei Dahn stanowiła okazję do poznania działań polegających na wzmacnianiu świadomości ekologicznej odwiedzający Dom osób. W tym miejscu prezentuje się nie tylko zasoby przyrody Landu Nadrenia-Palatynat, ale także okazy flory i fauny z tego rejonu Europy. W okolicach Domu Biosfery położonego wśród lasów planowane jest utworzenie Parku Narodowego, który graniczyć będzie z Parkiem Narodowym znajdującym się po francuskiej stronie granicy (Parc Naturel Regional des Vosges du Nord). W Domu Biosfery prezentowane są interaktywne ekspozycje dotyczące dzikiego życia flory i fauny, ciekawostką jest ekspozycja nocnego życia, w której widzowie mogą poznać różne przejawy aktywności elementów fauny prowadzących nocny tryb życia. Atrakcyjną ze względów edukacyjnych częścią Domu Biosfery jest instalacja pozwalająca odbyć spacer wśród koron drzew, podczas której odwiedzający wspinają się na kolejne poziomy lasu docierając w końcowym etapie do najwyższego poziomu.

W kolejnym dniu warsztatów uczestnicy odwiedzili Ministerstwo Środowiska, Rolnictwa, Żywienia, Winoigrodnictwa oraz Gospodarki Leśnej Nadrenii-Palatynatu, w którym odbyły się prezentacje działań Landu Nadrenia-Palatynat na rzecz ochrony przyrody. Ten dzień warsztatów otworzył Pan Dr. Thomasa Griese, Sekretarza Stanu, który wskazał działania prowadzone dotychczas pomiędzy władzami Landu Nadrenia-Palatynat oraz jednostkami samorządowymi z terenu województwa opolskiego, a także Wskazał najważniejsze kierunki działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody i bioróżnorodności, które podejmuje Ministerstwo.

Wśród merytorycznych prezentacji znalazły się następujące wystąpienia:
- Pana Wernera Theis, Kierownika Działu Gospodarka Wodna w Ministerstwie zaprezentował temat: Zarządzanie ryzykiem powodziowym w Nadrenii-Palatynacie (Ochrona przeciwpowodziowa oraz Akcja Blau +),
- Pana Torstena Kram Referenta ds. strategii bioróżnorodności zaprezentował temat: Strategie bioróżnorodności w Nadrenii-Palatynacie,
- Pani Very Schmidt, Referenta ds. obszarów Natura 2000, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprezentowała temat: Natura 2000 - funkcjonowanie na terenie Landu Nadrenia-Palatynat,
- Pana Matthiasa Schneider, Referenta ds. wpływów na naturę oraz krajobrazu, ekologicznego zarządzania terenem zaprezentował temat: Tworzenie łąk/pastwisk jako strategia ochrony środowiska,
- Pana Michaela Staaden, Referenta ds. kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju, międzynarodowej polityki środowiskowej, środowiska i sportu zaprezentował temat: Kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju w Landzie Nadrenia-Palatynat.

Wszystkie wystąpienia zakończone były dyskusjami uczestników z prelegentami na temat możliwości implementacji dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, przyrody i bioróżnorodności na obszarze Opolszczyzny.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy poznali historię naturalną tego regionu Europy zwiedzając Muzeum Historii Natury w Moguncji.

Warsztaty edukacyjne w Moguncji stanowiły pierwszy element cyklu zagranicznych warsztatów edukacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

A.Ś.
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Nowy Las
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Ser twarogowy z Olesna
Liczba odwiedzin: 9876025
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO