Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Spotkanie przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych "Bioróżnorodność Opolszczyzny"
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Spotkania i szkolenia ›› Spotkanie przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych "Bioróżnorodność Opolszczyzny" 
W dniach 10-11 lutego 2017r. ponad 100 liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów gminnych i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczyło w dwudniowym spotkaniu "Bioróżnorodność Opolszczyzny" w Hotelu Bajka w Grodźcu gm. Ozimek. 

 W dniach 10-11 lutego 2017r. ponad 100 liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów gminnych i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczyło w dwudniowym spotkaniu "Bioróżnorodność Opolszczyzny" w Hotelu Bajka w Grodźcu gm. Ozimek Spotkanie w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" poprowadziła Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Mariola Szachowicz. 
W pierwszym dniu spotkania odbyło się wręczenie nagród i prezentacja wyników konkursu na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania wsi", w którym uczestniczyli wszyscy laureaci konkursu tj.: I miejsca- Towarzystwo Przyjaciół Kobiet Wiejskich w Pogorzeli, II miejsce - Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc, III miejsce- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi oraz wyróżnieni: przedstawiciele Stowarzyszenia "Nowinka" z Nowej Wsi Małej, Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gostomia, Stowarzyszenia "Nasz Zakrzów Turawski", Stowarzyszenia "Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro" oraz Stowarzyszenia Sympatyków Kotorza Małego. Obecny na spotkaniu Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza wręczył laureatom konkursu upominki a później zaprezentował zebranym informacje związane z uruchamianym Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim. 

W późniejszej części spotkania Pani Prof. Irena Niedźwiecka-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowała koncepcje zagospodarowania terenu wypracowanie na warsztacie pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych", Następnie przedstawiciele Uniwersytetu prezentowali koncepcji zagospodarowania terenu wypracowanie na warsztacie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w szczególności stawów wiejskich", „Przestrzeń wokół nas i jej bioróżnorodność". W tym dniu odbył się również wykład dr. Elżbiety Szopińskiej „Kształtowanie zieleni a bioróżnorodność - przykłady dobrych praktyk" oraz wykład dr Krzysztofa Badory pn.:„Struktura i funkcjonowanie ekologicznego systemu przestrzennego wsi - aspekty teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych". 

W drugim dniu spotkania Pani Irena Krukowska Szopa zaprezentowała wykład nt. "Dobrych praktyk w realizacji projektów przyrodniczych natomiast Pani Dyrektor Mariola Szachowicz zapoznała uczestników spotkania z działaniami w ramach projektu"Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" oraz z działaniami dot. obchodów XX lecia Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim. 

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego". Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020(decyzja o dofinansowanie RPOP.05.01.00-16-001/15-00). 
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Rzymiany
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Śląski żur na maślance
Liczba odwiedzin: 9866379
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO